WiFi pripojenie

10,- €

Classic Air 10

Max. rýchlosť linky
(download / upload)
10 Mbps / 1 Mbps
Bez obmedzenia

13,28 €

Standart Air 15

Max. rýchlosť linky
(download / upload)
15 Mbps / 2 Mbps
Bez obmedzenia

16,60 €

Maxi Air 20

Max. rýchlosť linky
(download / upload)
20 Mbps / 4 Mbps
Bez obmedzenia

Optické pripojenie

10,- €

Optic 10

Max. rýchlosť linky
(download / upload)
10 Mbps / 10 Mbps
Bez obmedzenia

13,90 €

Optic 50

Max. rýchlosť linky
(download / upload)
50 Mbps / 50 Mbps
Bez obmedzenia

16,90 €

Optic 100

Max. rýchlosť linky
(download / upload)
100 Mbps / 100 Mbps
Bez obmedzenia

19,90 €

Optic 250

Max. rýchlosť linky
(download / upload)
250 Mbps / 100 Mbps
Bez obmedzenia

Inštalačný poplatok

 

Bez viazanosti

120,- EUR

 

12 mesiacov

48,- EUR

 

24 mesiacov

36,- EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH