OPTICKÉ pripojenie
 

Služby

InternetPonúkame Vám rýchly internet priamo do Vašej domácnosti alebo firmy. Máte možnosť sa pripojiť v rámci bytového domu alebo tiež samostatne ako rodinný dom. Momentálne sieť SANYnet ponúka možnosť pripojenia v mestách a obciach:Podbrezová, Podbrezová-Štiavnička, Valaská, Čierny Balog.

Cenník pre klientov optického pripojenia platný od 1.5.2017 zriadenie pripojenia pri prechode od iného poskytovateľa je bezplatné (neplatí pre program BASIC).

Dostupnosť jednotlivých programov je potrebné overiť na našich kontaktoch.

Program Rýchlosť Mesačný poplatok Bonus
OPTIC 10 10 Mbps / 10 Mbps
10,00€
antivír
OPTIC 50 50 Mbps / 50 Mbps
13,90€
antivír
OPTIC 100 100 Mbps / 100 Mbps
16,90€
antivír
OPTIC 250 250 Mbps / 100 Mbps
19,90€
antivír
Viazanosť (mes.) Inštalácia internet Aktivácia TV STB box TV Prenájom STB Router
0 80,00 € 40,00 € 99,00 € 2,00 € 36,00 €
12 66,40 € 30,00 € 99,00 € 2,00 € 36,00 €
24 33,20 € 10,00 € 99,00 € 2,00 € 24,00 €
  • V cene zriaďovacieho poplatku je montáž a inštalácia prípojky, nakonfigurovanie parametrov jedného počítača, test funkčnosti a odovzdanie zákazníkovi.
  • Uvedená cena je pre jedného účastníka t.j. 1 zariadenie napr. počítač, notebook, router.
  • Uvedené ceny sú koncové s DPH.
  • Zariadenie ostáva majetkom poskytovateľa služieb.
  • Pripojenie je časovo a dátovo neobmedzené.
Verejná IP – vhodná pre užívateľov rapidshare.com 4 €
Wifi router pre bezdrôtové pripojenie počítača/notebooku v domácnosti 30, – €
Poplatok za dočasné odpojenie na žiadosť užívateľa 0, – €
poplatok za znovupripojenie po odpojení na žiadosť užívateľa 10, – €
poplatok za znovupripojenie po odpojení pri porušení zmluvných podmienok 20, – €
poplatok za preloženie klienta od 10, – €
kópia faktúry a iného administratívneho dokladu 1, – €
poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienky 3, – €
porušenie zmluvných podmienok do 100, – €
cestovné náklady 0,40 €/ kilometer
výjazd technického pracovníka (počíta sa každá začatá hodina) 12, – €
Servisné služby poskytované na žiadosť s okamžitou realizáciou(uprednostnenie) +100% bežnej ceny
Servisné služby poskytované v sobotu, nedeľu a sviatok sú s príplatkom +100% bežnej ceny

Používané technológie pripojenia

Technológia FTTx Vysvetlenie
FTTh Optika do domu či bytu. Optický kábel (vlákna) su ukončené v zásuvke priamo v byte zákazníka
FTTb Optika do domu. Optický kábel (vlákna) su ukončené v rozvádzači v bytovom dome priamo do bytu zákazníka linka pokračuje spravidla metalickým rozvodom (štrukturovaná kabeláž)
FTTc Optika privedená „k obrubníku“. Optický kábel (vlákna) su ukončené šachte či rozvádzači mimo bytového či rodinneho domu
FTTn Optika privedená do lokality. Optický kábel (vlákna) su ukončené šachte či rozvádzači mimo bytového či rodinneho domu odkiaľ sa za pomoci prevodníkov konektivita distribuuje inotechnológiou(metalické rozvody, rozvody po existujúcom elektrickom vedení, WIFI…)