HOTline / HELPdesk

Hotline

Pre klientov našej siete a nových záujemcov poskytujeme HOTline a HELPdesk služby
V pracovných dňoch od 8:00 do 20:00
V sobotu, nedeľu a sviatky od 10:00 do 12:00

Telefón

Lokality

0915-953464, 0905-213923, 0908-902343

Valaská, Hronec, Horná Lehota, Podbrezová, Dolná Lehota, Jasenie, Predajná

0905-238165, 0911-410646

Čierny Balog, Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sihla, Rohozná, Piesok, Podbrezová-Štiavnička, Osrblie