Bezdrôtové WIFI pripojenie
 

Služby

InternetPonúkame Vám rýchly internet priamo do Vašej domácnosti alebo firmy. Máte možnosť sa pripojiť v rámci bytového domu alebo tiež samostatne ako rodinný dom. Momentálne sieť SANYnet ponúka možnosť pripojenia v mestách a obciach:Podbrezová, Valaská, Hronec , Osrblie, Čierny Balog, Lom nad Rimavicou, Drábsko , Sihla, Piesok, Horná Lehota, Dolná Lehota, Lopej, Predajná, Jasenie, Brezno-Rohozná.

Cenník pre rodinné a bytové domy WIFI 5GHz A/N od 1.1.2016 zriadenie pripojenia pri prechode od iného poskytovateľa je bezplatné (neplatí pre program BASIC).

Dostupnosť jednotlivých programov je potrebné overiť na našich kontaktoch.

Program Rýchlosť Aktivačný
poplatok
Mesačný
poplatok
Bonus
CLASSIC-Air 6 Mbps / 1 Mbps
od 33,20 €
10,00€
antivír
STANDART-Air 12 Mbps / 2 Mbps
od 33,20 €
13,28€
antivír
MAXI-Air 20 Mbps / 2 Mbps
od 33,20 €
16,60€
antivír
Viazanosť (mesiace) Aktivačný poplatok Router Prenájom routera
0 80,00 €
36,00 €
2,00 €
12 66,40 €
36,00 €
2,00 €
24 33,20 €
24,00 €
2,00 €
  • V cene zriaďovacieho poplatku je montáž a inštalácia prípojky, nakonfigurovanie parametrov jedného počítača, test funkčnosti a odovzdanie zákazníkovi.
  • Uvedená cena je pre jedného účastníka t.j. 1 zariadenie napr. počítač, notebook, router.
  • Uvedené ceny sú koncové s DPH.
  • Zariadenie ostáva majetkom poskytovateľa služieb.
  • Pripojenie je časovo a dátovo neobmedzené.
Verejná IP – vhodná pre užívateľov rapidshare.com 4 €
Wifi router pre bezdrôtové pripojenie počítača/notebooku v domácnosti 30, – €
Poplatok za dočasné odpojenie na žiadosť užívateľa 0, – €
poplatok za znovupripojenie po odpojení na žiadosť užívateľa 10, – €
poplatok za znovupripojenie po odpojení pri porušení zmluvných podmienok 20, – €
poplatok za preloženie klienta od 10, – €
kópia faktúry a iného administratívneho dokladu 1, – €
poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienky 3, – €
porušenie zmluvných podmienok do 100, – €
cestovné náklady 0,40 €/ kilometer
výjazd technického pracovníka (počíta sa každá začatá hodina) 12, – €
Servisné služby poskytované na žiadosť s okamžitou realizáciou(uprednostnenie) +100% bežnej ceny
Servisné služby poskytované v sobotu, nedeľu a sviatok sú s príplatkom +100% bežnej ceny