!!! POZOR – BÚRKOVÉ OBDOBIE JE TU !!!

S príchodom leta, začína aj obdobie silných búrok, ktoré sú spojené s ničivými vplyvmy na výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku v noašich domovoch a firmách. Ničivé účinky má hlavne prepätie ktoré vzniká po údere blesku (je to optický jav, ktorý sprevádza náhly výboj nahromadeného atmosférického elektrického náboja voči zemi, blesk môže nastať vo vnútri oblaku alebo medzi dvomi rozdielne nabitými oblakmi čo je približne 75 % bleskov alebo medzi oblakom a Zemou čo je približne 25 % bleskov.
Úder blesku prebieha tak, že sa vytvorí elektrický výboj najprv z oblaku do zeme, ktorý vytvorí tzv. kanál blesku, nasleduje ihneď silnejší spätný výboj zo zeme do oblakov. Kanál blesku sa môže vetviť a zasiahnuť niekoľko miest súčasne. Hrom je len zvukový efekt blesku. Je to akustické vlnenie, ktoré vzniká prechodom blesku atmosférou, pričom dochádza v dôsledku prudkého zvýšenia teploty k explozívnemu rozpínaniu vzduchu a následne k jeho zmršťovaniu.)

Štatisticko fyzikálne hodnoty priemerného blesku:
dĺžka blesku: 1–3 km
čas vybitia (vyrovnania potenciálov): 0,001–0,0002 sekundy
rýchlosť: oblak – Zem od 300 km/s, Zem – oblak asi 100 000 km/s
napätie: 100 miliónov voltov
stredná intenzita prúdu: 20 000 ampérov (okamžitá hodnota môže byť podstatne vyššia)
teplota: 10 000–30 000 °C (teplota na Slnku 8 000 °C) )

Pri údere blesku, sa do okolia šíri elektromagnetické pole s vysokou intenzitou, ktoré môže spôsobiť indukciu napätí a prúdov ktoré sú poškodzujúce či zničujúce pre všetky domáce spotrebiče, elektroniku (TV, DVD …) či PC, notebooky, routre alebo iné komunikačné zariadenia. Preto Vás naši klienti chceme upozorniť aby ste počas trvania búrkového obdobia svoje komukačné zariadenia odpájali nielen od elektrickej siete ale aj komunikačnej siete, hlavne ak je predpoklad príchodu burky ale aj na noc či pri odchode z bytu, domu na dlší čas. Takýmto odpojením minimalizujete riziko zničenia alebo poškodenia zariadení. Zároveň Vás týmto chceme upozorniť, že zariadenie poškodené alebo zničené prepätím sa nedá reklamovať. Do reklamačného konania spadajú iba výrobné vady obmedzujúce plnú funkčnosť výrobku. Teda pri výmene zariadenia poškodeného prepätím klient hradí jeho plnú sumu. Refundácia škôd je po búrkach či prepätiach je možná len cez poistenie domacnosti.

Zo želaním krásneho leta bez škôd administrátori siete.